Crèdits

Aquest lloc web ha estat optimitzat per usar amb el navegador Mozilla Firefox gratuït, de codi obert i disponible per múltiples plataformes (per més informació sobre el Firefox consultar aquí).
 

Aquest lloc web ha estat desenvolupat pels Serveis Informàtics del Campus Terrassa utilitzant com a base el sistema de gestió de continguts de programari lliure Drupal. Per qualsevol consulta o informació general del web contacteu amb l'administrador del lloc web.
 

El disseny gràfic d'aquest lloc web ha estat a càrrec de La Factoria de recursos docents de la Biblioteca del Campus de Terrassa de la UPC. La Factoria és un servei de suport a projectes de millora de la docència mitjançant l'ús de recursos multimèdia.

Català